Saxwerk har tecknat avtal med Roslagsvatten AB gällande leverans av komplett slamsilo med utmatning och styrsystem. Leveransen kommer att ske under Mars 2015.

Demontage av gammal anläggning inklusive montage och igångkörning av nya leveransen ingår. 

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.