Saxwerk har fått order att leverera 5 st siloutmatningssystem.

Saxwerks leveransomfattning består av runda silos med hydrauliskt manövrerade glidramar och skruvtransportörer.
De runda silorna är designade med en diameter på 5,5 m och upp till 12,5 m fyllnadshöjd.

Runda silo:

Bulkmaterial: Sågspån, kärnskikt, ytskikt, trädamm
Utmatningskapacitet: 20-510 m³/h
Volym: 150-300 m³ / 180m³

 

Installation är planerad under 2022.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Saxwerk Tyskland, telefon: +495194 41 80901.