Saxwerk har fått order på leverans och montage av ett komplett hanteringssystem för externslam som skall förbrännas i befintlig energianläggning.

Systemet består av 1 st mottagningsficka med Saxwerk’s original stångmatning och utmatningsskruv.  1 st lagringssilo med Saxwerk’s original glidram med en skruvtransportör som trycker slam in i en befintlig slampump. Vidare levererar Saxwerk en slamfördelare bestående av en fördelningsstation med 5 st slamventiler som fördelar in slammet till olika platser i förbränningen.

Leveransen är till Njudung Energi Vetlanda AB.

Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under början av 2021.

Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.