Saxwerk har tecknat avtal på ett system för att befukta filteraska från  elfilter.

Systemet är reduntant och fyller två containersystem.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.