Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Olof Eriksson, telefon: +46 8-500 666 91.