Saxwerk har fått en order av Rindi Syd AB i Tomelilla att leverera deras nya bränsle mottagningsficka. Volymen i fickan är på
totalt 385 m3, med en utmatningskapacitet på 20 m3/h. Utmatningsaggregatet typ stångmatare är utformat för att hantera
bark, skogsflis, spån och salix.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.