Saxwerk har fått order på att leverera tre filterbottnar med utmatningssystem till Kährs nya pelletsfabrik. Utmatning sker med en glidram samt en utmatningsskruv. Leveransen sker hösten 2018 till AB Gustaf Kähr / Nybro.

Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att mata ut är trädamm.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, phone: +46 8-500 666 93.