Saxwerk har tecknat order på leverans av mottagningsficka, spillsäker bandtransportör och magnetavskiljare för avfall till Västerviks Energi & Miljö.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Landberg, telefon: +46 8-500 666 93.