Saxwerk har fått order på leverans av 2 kompletta mottagningsfickor med utmatningssystem för leverans till Bergen Biogasanläggning i Norge.

Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under 2014.
Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk.

Mer information om denna nyhet?

Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.