Saxwerk har fått beställning på leverans av Södra Wood Värö nya kutterspånshantering, bestående av en lagringsficka på 3872 m3 med utmatningskapacitet på 250 m3/h.

Leveransen omfattar ficka med utmatning samt alla transportörer, stativ, plattformar och trappor. Den nya hanteringen ansluter till befintlig utrustning.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om den här artikeln, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.