Saxwerk har fått order på att byta ut och uppgradera Heby sågverks inmatningssystem. Hela ugnens (15 MW) inmatningssystem byts ut, rostbredden är 5016 mm. 

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.