Saxwerk tecknar avtal med Andritz Feed & Biofuel A/S.

2018-06-25T11:23:02+01:00January 14th, 2013|

Saxwerk har fått order på att leverera en komplett torrspånsilo med utmatningssystem. Silon har en volym på 500 m3, i leveranser ingår explosionsavlastare, nivåvakter och plattform. Utmatning sker med en glidram samt två utmatningsskruvar. Utmatning sker till en kvarn respektive ett transportsystem (utmatningskapacitet är 225 m3/h). Leveransen kommer att ske sommaren 2013 till Södra Cell, [...]