Saxwerk levererar två Silos till Dieffenbacher. Dieffenbacher väljer Saxwerk Slidingframe med transportskruvar som utmatningssystem.

Material: Sågdamm
Utloppshastighet: 30 m³
Volym: 300 m³

Leverans sker i juni 2018

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.