Leveransen innehåller fyra st glidramar för utmatning av trä och förbränningsflis til silos med 8 m diameter.

Leverans, montering och drifttagning i befintliga silos sker september 2017.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.