Bioenergianläggningar

Bioenergianläggningar2018-05-31T10:08:07+00:00

Bioenergianläggningar

 • Hetvattenpannor för sågverk och fjärrvärmeanläggningar.

 • Kraftvärmeverk för elproduktion och hetvatten.

 • Hetoljepannor och ångpannor för industrin.

 • Hetgasanläggningar till torkar för board och pelletindustri.

Fördelar:

 • Bränsleinmatning sker via stegelement på hela rostbredden.

 • Bränsleinmataren sker via en till tre individuellt styrda stegelement.

 • Bränslet matas in i takt med förbränningen kontinuerligt.

 • Rostern är en rörlig snedrost från Kablitz, från ca 2 MW upp till 50 MW.

 • Roststavarna gjuts på Kablitz i Tyskland med över 110 års erfarenhet av gjutteknik.

 • Sidorna på rostern är uppbyggda av luftkylda gjutjärnslådor, där den termiska expansionen tas upp.

 • Rostern har frekvensstyrda pumpar, vilket ger individuell styrning av de olika sektionerna och kontinuerlig gång.

 • Saxwerks standard är robusta våt asktransportör placerad på golvnivå.

 • Saxwerks geometri på ugn ger en väl utbränd gas med låga emissioner.

 • Standard är rökgasåterföring under rost, samt i huvudbrännkammaren.

 • Saxwerk har ett robust styrsystem baserat på undertrycksreglering, vilket ger möjligheten att styra flera pannor eller torkar mot en ugn.

Bioenergianläggningar upp till 3 MW

Saxwerk kan även erbjuda mindre bioenergianläggningar från 1MW upp till ca 3MW i samarbete med vår partner i Estland Tamult AS. Anläggningarna byggs till stor del färdig på verkstad vilket gör att totalkostnaden kan hållas ner.

Kraftverkspannor

Saxwerk är representant för Kablitz. Kablitz har mångårig erfarenhet av CHP anläggningar runt om i världen, med ett stort spann av varierande bränslen.

För mindre anläggningar kan även ORC teknik användas. Där man via hetolja producerar el och varmvatten i en standard modul.

För mer information om Kablitz se: www.kablitz.com.

Hetgasanläggningar

För board och pelletsindustrin krävs normalt att ugnen förser tork, samt panna med energi. Saxwerks har stora erfarenhet av den typ av processlösning, med tork och panna mot samma ugn.

Kraftverkspannor

Hetgasanläggning

10 MW Hetvattenpanna

19 MW Hetgasanläggning

Energianläggning

Ångpanna och tork mot energianläggning

Energianläggning

Rörlig snedrost