Saxwerk har tecknat avtal med Siljan Timber

Saxwerk har tecknat avtal med Siljan Timber

Saxwerk har tecknat avtal med Siljan Timber om en ny biobränsleeldad energianläggning för deras virkes torkar, samt energi till fjärrvärmenätet i Mora.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

2018-06-15T16:50:40+00:00May 30th, 2018|