Saxwerk levererar fyra utmatningssystem med glidram för 1000 m³ silos till EGGER Brilon, Tyskland

Saxwerk levererar fyra utmatningssystem med glidram för 1000 m³ silos till EGGER Brilon, Tyskland

Leveransen innehåller fyra st glidramar för utmatning av trä och förbränningsflis til silos med 8 m diameter.

Leverans, montering och drifttagning i befintliga silos sker september 2017.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

2018-06-15T17:14:08+00:00May 18th, 2017|