Monthly Archives: May 2017

Saxwerk tecknar kontrakt med Siempelkamp Tyskland om fyra stångmatarsystem

2018-06-15T17:10:45+01:00May 29th, 2017|

Saxwerk kommer att leverera komplett konstruktion av fyra st stångmatarsystem för träflis. Leveransen är planerad till september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk levererar fyra utmatningssystem med glidram för 1000 m³ silos till EGGER Brilon, Tyskland

2018-06-15T17:14:08+01:00May 18th, 2017|

Leveransen innehåller fyra st glidramar för utmatning av trä och förbränningsflis til silos med 8 m diameter. Leverans, montering och drifttagning i befintliga silos sker september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.

Saxwerk har mottagit order på fyra stångmatare till Siempelkamp i Tyskland

2018-06-15T17:15:28+01:00May 16th, 2017|

Saxwerk har tecknat avtal för konstruktion och leverans av fyra st stångmatare för träflis på 600 m3 volym vardera. Leveransen är planerad till september 2017. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Christoph Groffmann, telefon: +49 1715292122.