Monthly Archives: April 2017

Saxwerk har tecknat avtal och skall leverera en komplett torrslamsilo till Kungälv

2018-06-15T17:18:35+01:00April 21st, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av komplett silo med utmatningssystem inklusive styrskåp och manöverlåda till Dösebacka reningsverk. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under hösten 2017. Silon är försedd med Saxwerk orginal glidramsutmatning. Materialet att lagra och utmata är torrslam från reningsverk. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]