Saxwerk har tecknat avtal med SCA Gällö Timber om leverans av en 15MW Energianläggning för hetvatten till deras virkestorkar

Saxwerk har tecknat avtal med SCA Gällö Timber om leverans av en 15MW Energianläggning för hetvatten till deras virkestorkar

Leveransen är en totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. I leveransen ingår pannhus, samt rörentreprenad. Det mekaniska montaget påbörjas efter sommaren. Drifttagningen kommer ske i början av 2018.

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

2018-06-15T17:21:16+00:00February 6th, 2017|