Saxwerk har tecknat avtal med SCA Gällö Timber om leverans av en 15MW Energianläggning för hetvatten till deras virkestorkar

2018-06-15T17:21:16+01:00February 6th, 2017|

Leveransen är en totalentreprenad med bränslehantering, ugn, panna och elfilter. I leveransen ingår pannhus, samt rörentreprenad. Det mekaniska montaget påbörjas efter sommaren. Drifttagningen kommer ske i början av 2018. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.