Monthly Archives: January 2017

Saxwerk har tecknat avtal att leverera en komplett slamsilo till Biokraft, Skogn

2018-06-15T17:22:30+01:00January 30th, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Biokraft Skogn i Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017. Materialet att lagra och utmata är industrislam. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Olof Eriksson, telefon: +46 8-500 666 91. [...]

Saxwerk har fått beställning att leverera en komplett torrslamsilo till Grödaland, Stavanger

2018-06-15T17:23:56+01:00January 23rd, 2017|

Saxwerk har fått order på leverans av en komplett silo med utmatningssystem typ glidram till Grödaland Norge. Leverans, montage och igångkörning kommer att ske under våren 2017. Materialet att lagra och utmata är torrslam från en bioförgasningsanläggning. Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99. [...]