Leverans av fyra utlastningssystem till Götaverken Miljös anläggningar, England

Leverans av fyra utlastningssystem till Götaverken Miljös anläggningar, England

Nu har Saxwerk levererat fyra utlastningssystem för aska till Götaverken Miljös anläggningar i England. 

Mer information om denna nyhet?

Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

2018-06-15T17:26:31+00:00September 29th, 2016|