Monthly Archives: September 2016

Leverans av fyra utlastningssystem till Götaverken Miljös anläggningar, England

2018-06-15T17:26:31+01:00September 29th, 2016|

Nu har Saxwerk levererat fyra utlastningssystem för aska till Götaverken Miljös anläggningar i England.  Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.

Ny Inmatare till Setra Trävaror AB, Heby sågverk

2018-06-15T17:29:48+01:00September 29th, 2016|

Saxwerk har fått order på att byta ut och uppgradera Heby sågverks inmatningssystem. Hela ugnens (15 MW) inmatningssystem byts ut, rostbredden är 5016 mm.  Om du har frågor om denna nyhet, vänligen kontakta Magnus Spjuth Adelörn, telefon: +46 8-500 666 99.