Monthly Archives: July 2012

Bränslemottagningsficka till Rindi Syd AB i Tomelilla

2018-06-25T11:27:02+01:00July 17th, 2012|

Saxwerk har fått en order av Rindi Syd AB i Tomelilla att leverera deras nya bränsle mottagningsficka. Volymen i fickan är på totalt 385 m3, med en utmatningskapacitet på 20 m3/h. Utmatningsaggregatet typ stångmatare är utformat för att hantera bark, skogsflis, spån och salix. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]

Saxwerk har tecknat avtal med SCA Timber gällande leverans av siloutmatning för nya kutterspånsilo

2018-06-25T11:29:20+01:00July 5th, 2012|

Saxwerk har fått order på att leverera ett nytt utmatningssytem samt silobotten till en befintlig silo. Silon har idag problem med utmatning och bryggbildningar. Leveransen kommer att ske 2012. Leveransen omfattar komplett tillverkning och montering. Materialet att lagra och utmata är: Kutterspån från hyvleri. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen kontakta Magnus [...]