Monthly Archives: May 2012

Saxwerk har tecknat ytterligare en order med Swedspan i Hultsfred.

2018-06-25T11:33:52+01:00May 31st, 2012|

Saxwerk har tecknat ytterligare en order med Swedspan i Hultsfred, för leverans av transportörer efter deras fyra knivkvarnar. Saxwerk ska leverera en 1600 mm bred skraptransportör som ligger under kvarnarna. Efter skrapan är en 20 m hög bandelevator placerad som lyfter upp materialet till en befintlig bandtransportör. Maskinerna är designade för att klara en kapacitet [...]

Saxwerk får order om utmatningssystem av Alstom.

2018-06-25T11:32:33+01:00May 31st, 2012|

Saxwerk har fått order av Alstom om en leverans av ett utmatningssystem för restproduktsaska för Brista 2. Silon är på totalt 350 m3 och hanterar restprodukter från reningen av rökgaserna från det nya kraftvärmeverket. Om ni har frågor kring denna nyhet, vänligen Tomas Wendt, telefon: +46 8-500 666 95.