Hem 2018-06-26T22:31:11+00:00
Loading...

Saxwerk – 50 års erfarenhet av Materialhantering och Bioenergianläggningar”

Saxwerk har mer än 50 års erfarenhet av produktutveckling och maskin/turnkey leveranser. Saxwerk har med sin långa verksamhet i branschen skaffat sig ett unikt kunnande och ett gott renome samt en enorm kontaktbas inom alla leveransområden. Med vår erfarenhet kommer vi att vara en av de ledande innovatörerna för lagrings- och transportsystem för svårhanterligt bulkmaterial samt bioenergianläggningar.

Våra 5 produktområden:

Senaste nyheterna!